So sánh sản phẩm (0)
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Nguyên Bộ : Chip I 5 /  Ram 4 / lcd 19 inch
5,500,000 VNĐ
**Máy mới 100% Chính Hãng      **Bảo hành 36 Tháng        ..
Nguyên Bộ : Chip I 5 /  Ram 8 Gby / Lcd 22 inch
7,200,000 VNĐ
**Máy mới 100% Chính Hãng      **Bảo hành 36 Tháng        ..
Nguyên Bộ : Chip I 5 / Ram 4 / Hdd  500Gby
6,000,000 VNĐ
**Máy mới 100% Chính Hãng      **Bảo hành 36 Tháng        ..
Nguyên Bộ : Chip I 5 / Ram 4 /Hdd 500 / LCD 22  inch
6,700,000 VNĐ
**Máy mới 100% Chính Hãng      **Bảo hành 36 Tháng        ..
Nguyên Bộ : Chip I 5 / Ram 8 / Lcd 22 inch //ssd 120 Gby
7,500,000 VNĐ
**Máy mới 100% Chính Hãng      **Bảo hành 36 Tháng        ..
Nguyên Bộ : Chip I 5 / Ram 8 //HDD 250 Gby
6,000,000 VNĐ
**Máy mới 100% Chính Hãng      **Bảo hành 36 Tháng        ..
Nguyên Bộ : Chip I5 / Hdd 500 / Ram 8
6,600,000 VNĐ
**Máy mới 100% Chính Hãng      **Bảo hành 36 Tháng        ..
Nguyên Bộ : Chip I5 / Ram 4 Ghz  /  LCD 20 inch
6,100,000 VNĐ
**Máy mới 100% Chính Hãng      **Bảo hành 36 Tháng        ..
Nguyên Bộ __ Chip I 5 / Hdd 500  / Ram 4 /  LCD 20inch
6,200,000 VNĐ
**Máy mới 100% Chính Hãng      **Bảo hành 36 Tháng        ..
Nguyên Bộ __Chip I 5 / Hdd 250 / lcd 19 inch
5,700,000 VNĐ
**Máy mới 100% Chính Hãng      **Bảo hành 36 Tháng        ..
Nguyên Bộ __Chip I5 2400 / ssd 120G / LCD 20inch
6,500,000 VNĐ
**Máy mới 100% Chính Hãng      **Bảo hành 36 Tháng        ..
X

Chat trên facebook