So sánh sản phẩm (0)
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Nguyên Bộ : Chip I 5 /  Ram 4 / lcd 19 inch
5,500,000 VNĐ
**Máy mới 100% Chính Hãng      **Bảo hành 36 Tháng        ..
Nguyên Bộ : Chip I 5 /  Ram 4 / Ổ Cứng 500 Gby
7,000,000 VNĐ
**Máy mới 100% Chính Hãng      **Bảo hành 36 Tháng        ..
Nguyên Bộ : Chip I 5 / Hdd 1000 Gby / LCD 20inch
7,100,000 VNĐ
**Máy mới 100% Chính Hãng      **Bảo hành 36 Tháng        ..
Nguyên Bộ : Chip I 5 / Hdd 250 / lcd 19 inch
5,700,000 VNĐ
**Máy mới 100% Chính Hãng      **Bảo hành 36 Tháng        ..
Nguyên Bộ : Chip I 5 / Hdd 250 / Ram 4 /  LCD 20inch
6,300,000 VNĐ
**Máy mới 100% Chính Hãng      **Bảo hành 36 Tháng        ..
Nguyên Bộ : Chip I 5 / Ram 4 / Hdd 500 / lcd 19 inch
6,000,000 VNĐ
**Máy mới 100% Chính Hãng      **Bảo hành 36 Tháng        ..
Nguyên Bộ : Chip I 5 / Ram 4 / LCD 22  inch
6,700,000 VNĐ
**Máy mới 100% Chính Hãng      **Bảo hành 36 Tháng        ..
Nguyên Bộ : Chip I 5 / Ram 4 / Ổ Cứng 1T
6,500,000 VNĐ
**Máy mới 100% Chính Hãng      **Bảo hành 36 Tháng        ..
Nguyên Bộ : Chip I 5 / Ram 8 / Lcd 22 inch
7,500,000 VNĐ
**Máy mới 100% Chính Hãng      **Bảo hành 36 Tháng        ..
Nguyên Bộ : Chip I5 / Hdd 500 / Ram 4
6,600,000 VNĐ
**Máy mới 100% Chính Hãng      **Bảo hành 36 Tháng        ..
Nguyên Bộ : Chip I5 / Ram 4 Ghz  /  LCD 20 inch
6,100,000 VNĐ
**Máy mới 100% Chính Hãng      **Bảo hành 36 Tháng        ..
X

Chat trên facebook