So sánh sản phẩm (0)
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Nguyên Bộ : Chip 8400 / Ram 2 gh / lcd 19 inch Dell
3,600,000 VNĐ
**Máy mới 100% Chính Hãng      **Bảo hành 12 Tháng        ..
Nguyên Bộ : Chip 8400 / Ram 4 gh / lcd 19 inch Dell
3,800,000 VNĐ
**Máy mới 100% Chính Hãng      **Bảo hành 12 Tháng        ..
Nguyên Bộ : Chip 8400 Và Ram 4Ghz
4,000,000 VNĐ
**Máy mới 100% Chính Hãng      **Bảo hành 12 Tháng        ..
Nguyên Bộ : Chip I 3 / Ram 8 / LCD 22 inch
6,800,000 VNĐ
**Máy mới 100% Chính Hãng      **Bảo hành 36 Tháng        ..
Nguyên Bộ : Chip I 5 /  Ram 4 / lcd 19 inch
5,500,000 VNĐ
**Máy mới 100% Chính Hãng      **Bảo hành 36 Tháng        ..
Nguyên Bộ : Chip I 5 /  Ram 4 / Ổ Cứng 500 Gby
7,000,000 VNĐ
**Máy mới 100% Chính Hãng      **Bảo hành 36 Tháng        ..
Nguyên Bộ : Chip I 5 / Hdd 1000 Gby / LCD 20inch
7,100,000 VNĐ
**Máy mới 100% Chính Hãng      **Bảo hành 36 Tháng        ..
Nguyên Bộ : Chip I 5 / Hdd 250 / lcd 19 inch
5,700,000 VNĐ
**Máy mới 100% Chính Hãng      **Bảo hành 36 Tháng        ..
Nguyên Bộ : Chip I 5 / Hdd 250 / Ram 4 /  LCD 20inch
6,300,000 VNĐ
**Máy mới 100% Chính Hãng      **Bảo hành 36 Tháng        ..
Nguyên Bộ : Chip I 5 / Ram 4 / Hdd 500 / lcd 19 inch
6,000,000 VNĐ
**Máy mới 100% Chính Hãng      **Bảo hành 36 Tháng        ..
Nguyên Bộ : Chip I 5 / Ram 4 / LCD 22  inch
6,700,000 VNĐ
**Máy mới 100% Chính Hãng      **Bảo hành 36 Tháng        ..
Nguyên Bộ : Chip I 5 / Ram 4 / Ổ Cứng 1T
6,500,000 VNĐ
**Máy mới 100% Chính Hãng      **Bảo hành 36 Tháng        ..
Nguyên Bộ : Chip I 5 / Ram 8 / Lcd 22 inch
7,500,000 VNĐ
**Máy mới 100% Chính Hãng      **Bảo hành 36 Tháng        ..
Nguyên Bộ : Chip I 7 / Hdd 250 Gby / LCD 20inch
7,300,000 VNĐ
**Máy mới 100% Chính Hãng      **Bảo hành 36 Tháng        ..
Nguyên Bộ : Chip I 7 / Ram 4 / ổ cứng 500
8,000,000 VNĐ
**Máy mới 100% Chính Hãng      **Bảo hành 36 Tháng        ..
Nguyên Bộ : Chip I 7 / Ram 8 gby và Hdd 1T(1000 Gby)
9,000,000 VNĐ
**Máy mới 100% Chính Hãng      **Bảo hành 36 Tháng        ..
X

Chat trên facebook