So sánh sản phẩm (0)
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Nguyên Bộ : Chip I3 / Ram 4 Ghz /  LCD 20 inch
5,600,000 VNĐ
**Máy mới 100% Chính Hãng      **Bảo hành 36 Tháng        ..
Nguyên Bộ : Chip I3 / Ram 4G  / LCD 22 in
6,000,000 VNĐ
**Máy mới 100% Chính Hãng      **Bảo hành 36 Tháng        ..
Nguyên Bộ : Chip I3 / Ram 8 //Hdd 500
5,700,000 VNĐ
**Máy mới 100% Chính Hãng      **Bảo hành 36 Tháng        ..
Nguyên Bộ : Chip I3 / SSd 120 Gby /  LCD 20 inch
6,000,000 VNĐ
**Máy mới 100% Chính Hãng      **Bảo hành 36 Tháng        ..
Nguyên Bộ : Chip i3 và lcd 19 in dell
5,000,000 VNĐ
**Máy mới 100% Chính Hãng      **Bảo hành 36 Tháng        ..
Nguyên Bộ : Chip I5 / Hdd 500 / Ram 8
6,600,000 VNĐ
**Máy mới 100% Chính Hãng      **Bảo hành 36 Tháng        ..
Nguyên Bộ : Chip I5 / Ram 4 Ghz  /  LCD 20 inch
6,100,000 VNĐ
**Máy mới 100% Chính Hãng      **Bảo hành 36 Tháng        ..
Nguyên Bộ __ Chip 8400 / Ram 2 gh / lcd 19 inch Dell
3,600,000 VNĐ
**Máy mới 100% Chính Hãng      **Bảo hành 12 Tháng        ..
Nguyên Bộ __ Chip I 5 / Hdd 500  / Ram 4 /  LCD 20inch
6,200,000 VNĐ
**Máy mới 100% Chính Hãng      **Bảo hành 36 Tháng        ..
Nguyên Bộ ____Chip 8400 / Ram 4 gh / lcd 19 inch Dell
3,800,000 VNĐ
**Máy mới 100% Chính Hãng      **Bảo hành 12 Tháng        ..
Nguyên Bộ __Chip I 5 / Hdd 250 / lcd 19 inch
5,700,000 VNĐ
**Máy mới 100% Chính Hãng      **Bảo hành 36 Tháng        ..
Nguyên Bộ __Chip I5 2400 / ssd 120G / LCD 20inch
6,500,000 VNĐ
**Máy mới 100% Chính Hãng      **Bảo hành 36 Tháng        ..
Nguyên Bộ__Chip I 3 / Ram 8 / SSD 120 G / LCD 22 inch
6,800,000 VNĐ
**Máy mới 100% Chính Hãng      **Bảo hành 36 Tháng        ..
Nguyên Bộ__Chip I3 / Ram 8 G /  LCD 20 inch
6,000,000 VNĐ
**Máy mới 100% Chính Hãng      **Bảo hành 36 Tháng        ..
Trọn Bộ : Chip I 3 / Ram 4 gh / lcd 19 inch Dell
4,800,000 VNĐ
**Máy mới 100% Chính Hãng      **Bảo hành 12 Tháng        ..
Trọn Bộ : Chip I 3 / Ram 4 gh / lcd 20 inch Led
5,600,000 VNĐ
**Máy mới 100% Chính Hãng      **Bảo hành 12 Tháng        ..
X

Chat trên facebook